Vrolijk Advies

Uw partner

Vrolijk Advies is gespecialiseerd in interim- en advieswerkzaamheden op het terrein van informatisering en automatisering. Vrolijk Advies legt de verbinding tussen de dienstverlening aan burgers en kwaliteitsverbetering (LEAN) van de bedrijfsvoering.

De werkwijze van Vrolijk Advies kenmerkt zich door een grote mate van resultaatgerichtheid bij de uitvoering van de opdrachten. Op basis van gedegen onderzoek, deskundigheid, creativiteit en een fikse dosis nuchterheid, worden heldere en bruikbare adviezen uitgebracht en opdrachten uitgevoerd. Onze werkwijze is transparant, we zijn duidelijk in wat we doen en tevens in wat we niet doen. Waar mogelijk stimuleren we door onze participatieve aanpak het zelflerend vermogen van de organisatie van onze klanten.

Op onze website geven we een beknopte inleiding in onze mogelijkheden en laten wij u kennismaken met onze portfolio.

VrolijkAdvies Logo.indd

Meest recente berichten