Advies

uw adviseur op het snijvlak van ICT, Bedrijfsvoering en Dienstverlening  

De ontwikkelingen gaan hard binnen gemeenten. De bedrijfsvoering en dienstverlening moeten efficienter  (leaner) en beter. Binnen deze ontwikkelingen speelt de informatievoorziening en automatisering (I&A) een cruciale rol.

Daarbij komt dat vanuit Den Haag richtlijnen, deconcentraties, opgelegde samenwerkingen en fusies, verplichtingen, ed. richting de gemeente komen, wat vraagt om gespecialiseerde maar ook integrale kennis op alle terreinen. En dat is precies de reden waarom Vrolijk Advies zich kan onderscheiden en u kan ondersteunen.

Vrolijk Advies heeft veel ervaring en kennis in het opstellen van I&A plannen, projectplannen informatievoorziening, basisregistraties, vraagstukken omtrent bedrijfsvoering en dienstverlening.

Vrolijk Advies kan u in de breedte ondersteunen, zoekt naar verbeteringen en draagt voor u de beste oplossingen aan.

Onze adviseurs zijn Egem-i (en nu King) gecertificeerd (verander)adviseur.  Vanaf 2012 is een van onze adviseurs voor KING werkzaam als i-coach Operatie NUP.

Daarnaast is onze kennis en kunde op het terrein van samenwerkingen en fusietrajecten zeer groot te noemen. Onlangs hebben we zelfs bij een samenwerkingsverband een eerste uittreding (ontvlechting) begeleid.