Overige diensten

meer diensten en producten…

Vrolijk Advies kan u verder ondersteunen bij:

  • (Gecertificeerde) e-overheidsopdrachten voor de lokale overheid
  • Begeleiding van (EU) aanbestedingen en contractering
  • Implementatie trajecten IT systemen
  • Begeleiden I-spiegel (www.i-spiegel.nl)
  • Uitvoeren quick scan I&A (doorlichten van uw taakveld/afdeling I&A)
  • Coaching van medewerkers
  • Het opstellen en begeleiden van beveiligingsplannen